ocena zgodności

Czym jest proces kogeneracji? Gdzie powinien być stosowany, aby przynosił największe korzyści?

Kogeneracja to proces tworzenia ciepła a także energii elektrycznej dzięki jak najlepszym i najbardziej skutecznym sposobom. Najbardziej korzystny więc sposób jest wtedy, gdy ma miejsce w jednym z procesów technologicznych. W UE kogeneracja jest zwłaszcza promowana, lecz nie tylko przez jej efektywność energetyczną, lecz również związane z nią ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz innych niebezpiecznych związków chemicznych.

kogeneracja
Autor: swimboy1
Jedną z bardziej istotnych zalet kogeneracji jest na pewno większy stopień wykorzystania energii pierwotnej, która zawarta jest w paliwie do wyprodukowania energii elektrycznej oraz ciepła. Efektywność energetyczna więc modelu skojarzonego jest nawet o 30% wyższa niż w sytuacji wytwarzania oddzielnego energii elektrycznej w kondensacyjnej elektrowni oraz ciepła w kotłowni. Co więcej w obiektach, które nie mają bezpośredniego związku z przemysłem, mamy rzeczywiście spore zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną, tak więc kogeneracja sprawdza się w wielu sytuacjach – dowiedz się więcej.
Najbardziej odpowiednimi przykładami są większe budynki biurowe, szpitale a także budynki mieszkalne. Jak tego typu obiekty są dodatkowo klimatyzowane, to tego typu układ określamy trójgeneracyjnym. Jednocześnie spełniana jest ocena zgodności –
tuv.com/pl/poland/uslugi/badania_wyrobow/znaki_jakosci/znak_ce/znak-ce.html
Autor: Ctd 2005

, która warunkuje najwyższą jakość. Może on więc stosować urządzenia chłodnicze absorpcyjne lub adsorpcyjne, można je bowiem bardzo łatwo napędzać ciepłem wody albo pary. Na świecie takie urządzenia są szeroko używane, więc coraz lepiej sprawdzają się w długookresowej eksploatacji. Skojarzone tworzenie energii ma wpływ na mniejsze zużycie paliwa. Dotychczas takim paliwem jest w naszym kraju głównie węgiel kamienny. W różnorakich miejscach, gdzie używa się tego typu energii można oszczędzać miliony ton węgla rocznie. A bardziej małe zużycie węgla to przecież również ograniczenie emisji szkodliwych substancji, typu dwutlenek węgla, pyły, siarka oraz gazy cieplarniane.

Oszczędność energetyczna, która charakteryzuje układy skojarzone, polega na stosowaniu ciepła, które w elektrowni kondensacyjnej odprowadzane jest do otoczenia jako produkt uboczny. Ciepło możemy zastosować do ogrzewania budynków mieszkalnych lub użyteczności publicznej. Za pośrednictwem pary technologicznej może być również stosowany w procesach produkcyjnych różnych gałęzi przemysłu. Stosująca te zalety kogeneracja jest idealnym sposobem integracji lokalnych dostaw energetycznych.