Jakie są obowiązki osoby działającej na etacie głównego księgowego?

Osoba pracująca na stanowisku głównego księgowego jest w rzeczywistości jedną z najważniejszych osób funkcjonujących w całej firmie, ponieważ jest ona odpowiedzialny m.in. za przedstawianie w raportach wszystkich działań pieniężnych zgodnie z przyjętymi regułami księgowości.
Funkcja tego typu osoby jak główna księgowa odmieniła się bardzo znacząco na przestrzeni poprzednich lat.

plakat

Autor: Mr Hicks46
Źródło: http://www.flickr.com
Dzisiaj od ludzi funkcjonujących na tym etacie zwierzchnicy wymagają zarówno znakomitej znajomości zagadnień prawa skarbowego, jak i znacznie częściej dogłębnej wiedzy dotyczącej światowych standardów dotyczących rachunkowości czy reguł rachunkowości zarządczej. W zakres obowiązków głównej księgowej wchodzi m.in. sporządzanie sprawozdań wedle określonych zwyczajów (przykładowo polska ustawa dotycząca rachunkowości, US GAAP czy IFRS). Innym obowiązkiem jest odpowiedzialność za opracowywanie planu wszystkich kont zgodnie z wyznaczonymi standardami sprawozdawczymi, z prawem skarbowym czy wymogami kontrolnymi. Do jeszcze innych obowiązków głównego księgowego zalicza się także odpowiedzialność za procedurę potwierdzania sald z kontrahentami, rozliczanie aktywów przedsiębiorstwa czy potwierdzanie ewidencji księgowych.

Jeszcze innym zadaniem głównej księgowej jest przygotowywanie dokładnych sprawozdań i raportów na potrzeby dyrekcji, instytucji zewnętrznych czy banków.

Mamy dla Ciebie interesujący fakt (http://www.officepoland.pl/biura-do-wynajecia/gdynia/cisowa/). Po kliknięciu w niego wyszukasz więcej wiadomości na ten temat i będziesz miał możliwość rozszerzyć swą wiedzę.

Następnym zadaniem jest nadzór organizacyjny oraz merytoryczny nad działem księgowości czy też nadzór nad prawidłowością wszystkich rozliczeń skarbowych.

Główna księgowa musi posiadać przynajmniej kilkuletnie doświadczenie na stanowisku samodzielnego księgowego lub w firmie audytorskiej i musi mieć znajomość polskiej ustawy o rachunkowości. Powinna posiadać także znajomość międzynarodowych standardów sprawozdawczości materialnej i znajomość prawa skarbowego.