Mistrz zmiany – opis zawodu

Mistrz, to tytuł przyznawany osobie, jaka osiągnęła najwyższy poziom wiedzy bądź umiejętności w jakiejś sferze.
Mianem takim charakteryzuje się również wykwalifikowanego zatrudnionego, jaki pełni dozór nad wytwórczością w danym dziale.

Spawacz

Autor: NAVFAC
Źródło: http://www.flickr.com
By uzyskać stopień mistrza, trzeba posiadać: tytuł czeladnika, minimum sześcioletnie letnie doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie minimum zawodowe. Po odbyciu pedagogicznego kursu dla mistrzów, może kształcić praktykantów jak też przygotować ich do wykonywania zawodu. Osoba będąca mistrzem musi cechować się przede wszystkim: doskonałą organizacją pracy, zawziętością w zmierzaniu do celu a także umiejętnością wykonywania pracy w grupie. Mistrzowie produkcji pracować mogą w różnego rodzaju warsztatach czy też zakładach produkcyjnych. Częstokroć bywa, że mistrz ma do czynienia z rozmaitego typu chemikaliami, stąd miejsce pracy winno być odpowiednio wentylowane.
Kubek termiczny Bodum

Autor: homard.net
Źródło: http://www.flickr.com
Mistrz produkcji to osoba odpowiedzialna za zrealizowanie tak zwanego produkcyjnego planu na swej zmianie.

Czy chcesz może dostać link (http://www.l-express.pl/kontakt), gdzie czekają na Ciebie następne wpisy? Myślimy, że spodoba Ci się nowy portal.

Pracownik ten odpowiada za prawidłową jakość wyrobu, wydajność, punktualność realizowania zadań. Osoba na takim stanowisku trudni się też Zarządzaniem zasobami ludzkimi jak też kooperuje z pozostałymi sekcjami w celu zabezpieczenia realizacji planów produkcyjnych. Aby zostać mistrzem zmianowym trzeba posiadać przynajmniej kilkuletnie doświadczenie na pokrewnym stanowisku w jednostce produkcyjnej.

Pretendent na owo stanowisko powinien mieć także umiejętność obsługi komputera i powinien znać obcy język co najmniej na poziomie komunikatywnym. Od pretendenta na stanowisko wspomnianego mistrza zmianowego oczekuje się również znajomość dzisiejszych instrumentów wspierających zarządzanie wytwórczością.