Zmiany w rozrachunkach: w jaki sposób w 2016 będzie wyglądać PIT od chlebodawcy

Od 2016 roku pracodawca będzie miał nowe zadania podczas wypełniania PIT-11 dla swojego podwładnego – określi między innymi rezydencje podatkową danej jednostki.

Płatnik składek ma obowiązek przekazać podatnikowi jak też stosownemu urzędowi podatkowemu PIT-11, jaki zawiera informacje o przychodach otrzymanych w minionym roku przez pracownika, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oraz odprowadzonych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
Zaświadczenie powinni otrzymać nie tylko pracobiorcy zaangażowani na podstawie umowy o pracę, ale także ci wykonujący swe obowiązki na podstawie umowy zlecenia.
Rozliczanie podatku

Źródło: pixabay.com
Jeśli idzie o pity 2017, w blankiecie PIT-11 płatnik składek powinien podać przede wszystkim informacje o: przychodach pracownika, kosztach pozyskania dochodu z tytułu spółdzielczego stosunku pracy jak też pracy nakładczej, przychodach zwolnionych od podatku, pobranych zaliczkach jak też składkach.

Jeśli uważasz, że prezentowany tutaj tekst jest cenny i poszukujesz czegoś podobnego, to kliknij jeszcze ten odnośnik, a zobaczysz więcej informacji oprogramowanie dla biur rachunkowych!

W wypadku PIT-11 idzie o rzeczywiście uzyskany przez podatnika dochód jak też rzeczywiście pobrane zaliczki na podatek dochodowy. Jeżeli chcesz przeczytać więcej odwiedź rozliczanie pita.

Od stycznia 2016 roku w formularzu płatnik składek będzie musiał podać również, czy podatnik ma nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. W praktyce chlebodawca będzie musiał dowiedzieć się, w jakim kraju pracownik ma główny punkt interesów osobistych i gospodarczych. Płatnik został także zobowiązany do określenia, ile dni podatnik pomieszkuje w Polsce jak też w innych państwach – i czy nie było to więcej niż 183 dni w roku podatkowym. Te informacje muszą w następnej kolejności być porównane ze statusem rezydencji pracownika w innym państwie niż Polska. Co więcej, jeżeli chodzi o krajowego nierezydenta podatkowego płatnik musi zdobyć zagraniczny adres zamieszkania pracownika, jak także numer identyfikacyjny pracobiorcy uzyskany w kraju rezydencji, jego rodzaj oraz państwo wydania numeru.
PIT-11 dalej może być złożony w formie papierowej tylko w przypadku przedsiębiorstw rozliczających od jednego do pięciu podatników.

Pozostałe osoby mają za zadanie dostarczyć formularz drogą elektroniczną. Pracodawca, który zdecyduje się na odmianę papierową, ma przeto czas do końca stycznia na doniesienie pit 36 do urzędu podatkowego.- podatek dochodowy